Robert Rymuszka - PR Specialist

– absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

– doświadczenie zdobywał w agencji Monday PR, gdzie koordynował testy sprzętów elektronicznych

– współpracował przy promocji projektu adblast.com