Mariola Czuryszkiewicz - Dyrektor ds. inwestycji finansowanych z UE

– Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych na kierunkach Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz Prawo Zamówień Publicznych

– Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania unijnego na przedsięwzięcia realizowane przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

– Doświadczenie zdobywała pracując od 2007 r. nad tworzeniem koncepcji projektów inwestycyjnych, a od 2015 nad projektami badawczo-rozwojowymi, następnie nadzorowała ich przygotowanie oraz wdrażanie, współpracując przy tym z klientami i naukowcami nad formułowaniem inwestycji i doboru najlepszej formy finansowania, aż po etap skutecznego pozyskania dotacji i poprawnego zrealizowania inwestycji

– Przez ostatnie lata koordynowała pracę działu projektów, które z sukcesem pozyskiwały finansowanie

– Wielokrotnie uczestniczyła w panelach ekspertów, kontrolach projektów prowadzonych przez instytucje finansujące oraz nadzorowała audyty wewnętrzne