Jakub Szczęsny - Wiceprezes YieldRiser

– W YieldRiser od 2016 roku.

– Zajmuję się koordynowaniem działań optymalizacyjnych oraz wdrażaniem nowych rozwiązań i technologii.

– Absolwent kierunku Informatyka na Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.

– Poprzednio pracował w sieci reklamowej Adexon na stanowisku Traffic Manager.