gptw_no_tagline_microsoft
Great place to work

Maria Zakrzewski

Prezes Zarządu GPTW

Maria Zakrzewski
O Great Place To Work

Great Place to Work® jest globalną firmą badawczą, konsultingową i szkoleniową, która pomaga organizacjom tworzyć wspaniałe miejsca pracy i utrzymywać ich wysoką jakość. Corocznie, Great Place to Work współpracuje z ponad 6 000 organizacjami, w których zatrudnionych jest około 12 milionów pracowników. Great Place to Work wspiera firmy, organizacje non-profit i agencje rządowe w 45 krajach na sześciu kontynentach, wierząc, że każda organizacja może być wspaniałym miejscem pracy. Liderzy biznesu przyjęli model i metodologię Instytutu jako cenny sposób tworzenia przyjaznego środowiska pracy i budowania sukcesu biznesowego. Listy Najlepszych Miejsc Pracy są publikowane w opiniotwórczych mediach na całym świecie, cieszących się ponad 25 milionową rzeszą czytelników.

Kontakt

GPTW Institute Polska Sp. z o.o
ul. Kazimierzowska 43/91
02-572 Warszawa
tel. +48 22 331 66 96

PL_info@greatplacetowork.com